Menu Close

COVID-19

Tarcza Antykryzysowa 4.0

Przepisy antyprzejęciowe

24 czerwca bieżącego roku weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, czyli tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0. Jednym z rozwiązań, jakie przewiduje, jest dwuletni system ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza Unii Europejskiej i OECD. Zgodnie z przyjętą regulacją, transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów w spółkach będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK. Ochrona dotyczy podmiotów, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia, działających w sektorach energetycznych, farmaceutycznych, chemicznych, produkcji żywności, produkcji broni i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w wybranych sektorach informatycznych, a także spółek publicznych.

Więcej informacji na temat nowych przepisów antyprzejęciowych znajdą Państwo w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej w zakładce poświęconej Tarczy 4.0, do której link zamieszczamy poniżej.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-40-z-podpisem-prezydenta-rp2

Fundusz Dopłat do Oprocentowania

565 milionów złotych z budżetu państwa zostało przeznaczone na dopłaty do odsetek kredytów obrotowych. Z programu pomocowego, w ramach Funduszu Dopłat do Oprocentowania, będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych, niezależnie od ich wielkości. Subwencjonowanych kredytów będą udzielały banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dopłaty będą przysługiwały za okres maksymalnie 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

Więcej informacji na temat Funduszu Dopłat do Oprocentowania znajdą Państwo w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej, w zakładce poświęconej Tarczy 4.0, do której link zamieszczamy poniżej.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-40-z-podpisem-prezydenta-rp2

Ułatwienia w realizacji przetargów

Tarcza Antykryzysowa 4.0 zawiera szereg rozwiązań przewidzianych w celu ułatwienia realizacji przetargów  w warunkach epidemii oraz poprawy sytuacji wykonawców zamówień publicznych. Na mocy nowych przepisów zniesiono obowiązek żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, wprowadzono wymóg zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego, obniżono dopuszczalną wysokość zabezpieczenia wykonania umowy oraz ograniczono dopuszczalność dokonywana potrąceń kar umownych z wierzytelności wnioskodawcy, jak również dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Więcej informacji na temat ułatwień w realizacji przetargów znajdą Państwo w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej, w zakładce poświęconej Tarczy 4.0, do której link zamieszczamy poniżej.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-40-z-podpisem-prezydenta-rp2

Wsparcie dla samorządów

W związku z pandemią większość budżetów samorządowych odnotowała znaczący spadek wpływów, między innymi z powodu zmniejszenia przychodów z tytułu podatków. Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadza specjalny pakiet osłonowy skierowany do samorządów. W ramach tego programu samorządy mogą liczyć między innymi na: podwojenie w okresie czerwiec-grudzień 2020 r. udziału powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa, możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego dodatkowo o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych.

Więcej informacji na temat pakietu osłonowego dla jednostek samorządu terytorialnego znajdą Państwo w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej, w zakładce poświęconej Tarczy 4.0, do której link zamieszczamy poniżej.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-40-z-podpisem-prezydenta-rp2

Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadza uproszczone postepowanie restrukturyzacyjne. Na mocy nowowprowadzonych przepisów powstała możliwość otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego bez udziału sądu, poprzez zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wskutek dokonania obwieszczenia, postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem ulega zawieszeniu z mocy prawa, zaś wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem jest niedopuszczalne.

Więcej informacji na temat uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego znajdą Państwo w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej w zakładce poświęconej Tarczy 4.0, do której link zamieszczamy poniżej.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-40-z-podpisem-prezydenta-rp2

Stopniowe otwieranie granic

6 czerwca premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w ciągu kilku najbliższych dni możemy się spodziewać otwarcia granicy z Litwą. Obecnie prowadzone są rozmowy na temat wznowienia przepływu osób również z pozostałymi krajami UE. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada podział Europy na strefy objęte dwoma rodzajami protokołów – zielonym, czyli wskazującym na wysoki poziom bezpieczeństwa i pomarańczowym, przeznaczonym dla obszarów, w których ryzyko epidemiologiczne nadal pozostaje wysokie. Ostateczne decyzje w sprawie otwarcia granic na mają zapaść jeszcze w tym tygodniu.

Poniżej zamieszczamy link do artykułu na portalu Dziennik Gazeta Prawna, pod którym znajdą Państwo pełną relację z sobotniego oświadczenia premiera, a także z dzisiejszej konferencji szefa MSWiA.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/turystyka/artykuly/1481972,otwarcie-granic-polski-koronawirus-kaminski-ograniczenia.html

Kolejne ograniczenia zniesione od 6 czerwca

Od 6 czerwca br. zostają zniesione kolejne ograniczenia w ramach IV etapu odmrażania gospodarki.  Z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego, do funkcjonowania wracają baseny siłownie i centra fitness. Działalność wznawiają również placówki kulturalne – kina, teatry, sale koncertowe. Imprezy takie jak targi, kongresy, konferencje będą mogły być organizowane dla ograniczonej liczby uczestników.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją na temat zasad znoszenia kolejnych obostrzeń od 6 czerwca, którą mogą Państwo znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Link poniżej:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/61365:covid-19-rusza-czwarty-etap-odmrazania-gospodarki-sprawdz-jakie-ograniczenia-przestana-obowiazywac-od-30-maja-i-6-czerwca

IV etap odmrażania gospodarki

W nadchodzącym tygodniu zostaną zniesione kolejne obostrzenia związane z COVID-19. Od  30 maja, nie trzeba będzie zakrywać nosa i ust w otwartej przestrzeni, jednak obowiązek noszenia maseczek pozostanie aktualny w środkach komunikacji publicznej oraz miejscach takich jak sklepy, kościoły, urzędy. Przestają obowiązywać limity osób w punktach gastronomicznych, handlowych, miejscach sprawowania kultu religijnego. Wraca możliwość organizacji zgromadzeń w przestrzeniach otwartych, na razie do 150 osób.

Więcej informacji na temat łagodzenia reżimu sanitarnego związanego z COVID-19 mogą Państwo znaleźć Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej, do którego link zamieszczamy poniżej.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania 

3-miesięczne wakacje kredytowe

W środę 20 maja został skierowany do Sejmu rządowy projekt ustawy, zawierającej kolejne rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej. Projekt przewiduje między innymi możliwość zawieszenia spłaty kredytu na okres 3 miesięcy. Powyższe uprawnienie ma dotyczyć konsumentów, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca br. i zawarli umowę kredytową przed tą datą.

Tarcza Antykryzysowa 3.0 – e-rozprawy i więcej spraw rozpoznawanych na posiedzeniach niejawnych

Przepisy Tarczy Antykryzysowej 3.0 przewidują zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Na czas trwania epidemii oraz roku po jej zakończeniu, została wprowadzona możliwość przeprowadzania rozpraw w formie zdalnej, bez konieczności przebywania w budynku sądu przez osoby uczestniczące. Jeżeli natomiast skorzystanie z formy zdalnej jest niemożliwe, a przeprowadzenie posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób uczestniczących, przewodniczący może zarządzić rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym.

Więcej na temat praktycznych aspektów e-rozpraw mogą Państwo przeczytać w artykule na portalu Prawo.pl, do którego link zamieszczamy poniżej.

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/e-rozprawy-sa-na-ukrainie-i-w-chinach-a-w-polskich-sadach-rzadko,500466.html

Tarcza Antykryzysowa 3.0 – co nowego?

15 maja br. opublikowano ustawę wprowadzającą Tarczę Antykryzysową 3.0. Nowelizacja przewiduje zwiększone wsparcie dla firm – na jej mocy przeznaczono 900 mln zł dla Agencji Rozwoju Przemysłu na udzielenie pomocy publicznej małym i średnim przedsiębiorcom,  poszerzono krąg podmiotów objętych zwolnieniem z ZUS, a także tych, które mogą starać się o mikropożyczkę i świadczenie postojowe. Ważną zmianą jest odmrożenie terminów procesowych, sądowych i administracyjnych. Od 23 maja br. terminy nierozpoczęte zaczynają bieg, a zawieszone biegną dalej.

Poniżej zamieszczamy link do zakładki w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat Tarczy Antykryzysowej.

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

III etap odmrażania gospodarki – jakie ograniczenia zniesione?

13 maja 2020 roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił trzeci etap łagodzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Od 18 maja do funkcjonowania wracają zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, restauracje, bary i kawiarnie. Będzie więcej możliwości uprawiania sportu na wolnym powietrzu – na boiskach piłkarskich, stadionach, skoczniach, torach. Wznawiana jest praca na planach filmowych, w studiach fonograficznych i audiowizualnych, w instytucjach kultury, a także działalność kin plenerowych. Od 25 maja będzie następował powrót do szkół dzieci uczących się w klasach 1-3.  Aktualne pozostają obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa – obowiązek stosowania środków ochrony osobistej, dezynfekcji, ograniczenia ilości osób mogących jednocześnie przebywać w tym samym miejscu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował o ścisłe przestrzeganie reżimu sanitarnego mimo łagodzenia obostrzeń.

Poniżej zamieszczamy link do Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie mogą Państwo znaleźć więcej informacji na temat wprowadzenia w życie kolejnego etapu odmrażania gospodarki.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące

Do 30 czerwca 2020 roku można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku płacenia składek dotyczy:

 • osób prowadzących jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, które opłacały składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r., a ich  przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie przekracza kwoty 15 681 zł oraz osób, których dochód przekroczył te kwotę, ale w lutym 2020 r. był nie wyższy niż 7 000 zł;
 • podmiotów zatrudniających nie więcej niż 49 ubezpieczonych, jeżeli były płatnikami składek przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • duchownych;
 • spółdzielni socjalnych, jeżeli były zgłoszone jako płatnicy składek przed 1 kwietnia 2020 r.

Poniżej zamieszczamy link do zakładki w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej, pod którym mogą się Państwo zapoznać ze szczegółowymi zasadami udzielania zwolnień, a także złożyć wniosek.

https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-skladek-ZUS-na-3-

 

Świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób wykonujących umowy cywilnoprawne

W ramach Tarczy Antykryzysowej osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, a także osobom wykonującym umowę agencyjną, umowę zlecenia i inną umowę o świadczenie usług, przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie przysługuje świadczenie postojowe w kwocie 2080 zł, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
 • nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej/ zawiesiła prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020r.;
 • jej przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP/ ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Istnieje możliwość nabycia prawa do świadczenia postojowego w kwocie 1300 zł przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, która nie spełnia powyższych wymagań.

Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną może skorzystać ze świadczenia postojowego  w kwocie do 2080 zł jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • zawarła umowę cywilnoprawną przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • jej przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;
 • nie ma  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP/ ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP;

Świadczenie postojowe może być przyznane maksymalnie trzykrotnie.

Poniżej zamieszczamy link do Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej, pod którym mogą się   Państwo   zapoznać   ze   szczegółowymi   zasadami   udzielania   świadczeń postojowych,   a także   złożyć wniosek.

https://www.gov.pl/web/gov/szukaj?scope=rodzina&query=postojowe

 

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W ramach Tarczy Antykryzysowej, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przewiduje trzymiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmioty takie jak: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a także podmioty, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub  wpisanego na listę dziedzictwa światowego.

Aby pracodawca mógł otrzymać wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, łącznie muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

 • w zakładzie pracy nastąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;
 • pracownicy zostali na mocy porozumienia objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem pracy;
 • pracodawca nie zalega z płatnościami zobowiązań publiczno-prawnych ani też nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości;
 • na pokrycie tych samych kosztów działalności nie są przeznaczone inne środki publiczne.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby pracodawcy, w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy link portalu praca.gov.pl, gdzie mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania oraz znaleźć niezbędne dokumenty.

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa wprowadza możliwość udzielenia mikroprzedsiębiorcom jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili oni działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek mikroprzedsiębiorcy, pod warunkiem, że będzie on prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Poniżej zamieszczamy link do zakładki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej, pod którym można się zapoznać ze szczegółową instrukcją udzielenia pożyczki oraz pobrać wniosek.

https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

 

Subwencje dla przedsiębiorców z Polskiego Funduszu Rozwoju

W ramach programu Tarcza Finansowa PFR, Polski Fundusz Rozwoju przekaże 75 mld zł na wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Częściowo bezzwrotne dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy zatrudniający nie więcej niż 249 pracowników, którzy prowadzili działalność gospodarczą w dniu 31 grudnia 2019 roku i nie zalegają z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatków. Wnioski o subwencje należy składać za pośrednictwem jednego z banków komercyjnych lub banków spółdzielczych, które przystąpiły do programu.

Poniżej zamieszczamy link do zakładki na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie mogą się Państwo zapoznać ze szczegółowym regulaminem udzielania subwencji oraz listą banków współpracujących z programem.

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

 

Tarcza Antykryzysowa – zmiany w terminach

Kategoria Obowiązek/zdarzenie Aktualny termin
Podatki i finanse Złożenie deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i zapłata podatku 31 maja 2020
Złożenie deklaracji CIT-8 i zapłata podatku
Płatność zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników za marzec 2020 r. i kwiecień 2020 r. 1 czerwca 2020
Płatność podatku od nieruchomości komercyjnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r., jeżeli  podmiot poniósł negatywne konsekwencje w związku z zaistniałą epidemią, a uzyskane w danym miesiącu przychody spadły o co najmniej 50% w stosunku do przychodów z tego samego  miesiąca roku poprzedniego 20 lipca 2020
Rozpatrzenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku
Obowiązywanie nowej matrycy stawek VAT Od 1 lipca 2020
Wprowadzenie nowego JPK_VAT
Płatność rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 Możliwe przedłużenie do 30 września 2020 w drodze uchwały Rady Gminy
Złożenie zeznania podatkowego po upływie terminu traktowane jako instytucja czynnego żalu Do 1 czerwca 2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych Do 30 czerwca 2020 jeżeli rok obrotowy jest równy kalendarzowemu/ wydłużenie o 3 miesiące
Przekazanie sprawozdania finansowego osób fizycznych do szefa KAS 31 lipca 2020
Przekazania do szefa KAS sprawozdania niewpisanych do KRS podatników CIT 10 października 2020
Złożenie sprawozdania do KRS 15 października 2020
Sprawy cudzoziemców

 

Ważność wizy krajowej do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
Ważność zezwolenia pobyt czasowy cudzoziemca
Termin dobrowolnego powrotu cudzoziemca
Termin opuszczenia terytorium RP przez cudzoziemca
Ważność zezwolenia na pracę
Ważność oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Ważność polskich dokumentów cudzoziemca
Ważność kart pobytu członka rodziny obywatela UE
Udzielenie pomocy socjalnej i medycznej cudzoziemcom
Złożenie wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia i nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności przedłużonego
Możliwość wykonywania pracy określonej w oświadczeniu na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
Prawo energetyczne Przedłożenie projektu planu  oraz sprawozdania z realizacji tego planu przez operatora systemu 31 marca 2021
Przedłożenie projektu planu  oraz sprawozdania z realizacji tego planu przez przedsiębiorstwo energetyczne 30 kwietnia 2021
Ważność decyzji o udzieleniu koncesji wydawanych na podstawie przepisów Prawa energetycznego Do 31 grudnia 2020
Gospodarka odpadami Możliwość prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej Do 31 grudnia 2020
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego za rok 2019 przez przedsiębiorców prowadzących recykling lub eksportujących odpady opakowaniowe Do 30 września 2020
Prawo patentowe, prawo znaków towarowych Wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego Od 8 marca 2020 do 30 czerwca 2020 bieg terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. Termin biegnie na nowo od 1 lipca 2020
Złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego
Ważność dokumentów, badań lekarskich, licencji Ważność
prawa jazdy,
świadectwa kierowcy, innych uprawnień do kierowania pojazdami
do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
Uzyskanie licencji taksówkowej do 30 września 2020
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE Wydłużony o 180 dni
Ważność badań okresowych pracowników Do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
Przeprowadzenie wstępnych lub okresowych szkoleń BHP