Menu Close

Kategoria: Aktualności

WYNAGRODZENIE ZA BEZPODSTAWNE KORZYSTANIE Z KAPITAŁU

Fala tzw. pozwów frankowych wciąż wzbiera. Jak wynika z obserwacji aktualnego orzecznictwa sądy, co do zasady, unieważniają zawarte pomiędzy bankami a konsumentami umowy kredytów frankowych. Banki szukają wszelkich możliwych sposobów, by zatrzymać wzrost powodujących ogromne straty finansowe wyroków. Ostatnim „trendem”…

O CO CHODZI Z TYM WIBORem?

Co to jest WIBOR? WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) jest referencyjną wysokością oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym, co oznacza, iż jest to stawka bazowa, która wraz z marżą kredytową ustalaną indywidualnie przez banki stanowi składową głównego oprocentowania kredytu hipotecznego.…

MONITORING W ZAKŁADZIE PRACY

Po stronie pracodawców mogą rodzić się wątpliwości odnośnie do podstaw wprowadzenia na terenie zakładu pracy nadzoru w formie monitoringu i ciążących na pracodawcach obowiązkach z tym związanych. Odpowiedź na to pytanie daje w szczególności analiza art. 22 (2) Kodeksu pracy…

WZNOWIENIE EKSMISJI I LICYTACJI KOMORNICZYCH

Nie jest tajemnicą, że epidemia wirusa SARS-CoV-2 wywarła wpływ na wiele sfer życia Polaków, w tym na ich sytuację finansową. Wymuszony przez ustawodawcę zakaz eksmisji z lokali mieszkalnych i wstrzymanie licytacji sądowych, negatywnie wpłynęły na interesy wierzycieli. Chodzi zwłaszcza o…

Najem, czy użyczenie nieruchomości?

Od miesiąca obserwujemy w Polsce gwałtowny wzrost liczby uchodźców z Ukrainy. Wielu z nas oferuje im swoją pomoc. Jedną z jej form jest udzielenie wsparcia polegającego na udostępnieniu lokalu mieszkalnego lub jego części, by chociaż przez parę miesięcy zapewnić tym najbardziej potrzebującym dach na głową. Niektórych…

NOWE ZASADY PODPISYWANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Jak było dotychczas? Zgodnie z obowiązującymi do końca 2021 r. zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe podpisywała dotąd, wskazując datę podpisu, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kierował organ wieloosobowy – wszyscy członkowie…