Menu Close

Aktualności

OSTATNIE ZMIANY W SPRAWACH FRANKOWYCH

Orzeczenie TSUE W ostatnim czasie banki w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści od pozywających ich frankowiczów, a także w celu ich odstraszenia, zaczęły pozywać swoich klientów o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z ich kapitału, kiedy umowa o kredyt we frankach zostanie…

WYNAGRODZENIE ZA BEZPODSTAWNE KORZYSTANIE Z KAPITAŁU

Fala tzw. pozwów frankowych wciąż wzbiera. Jak wynika z obserwacji aktualnego orzecznictwa sądy, co do zasady, unieważniają zawarte pomiędzy bankami a konsumentami umowy kredytów frankowych. Banki szukają wszelkich możliwych sposobów, by zatrzymać wzrost powodujących ogromne straty finansowe wyroków. Ostatnim „trendem”…

O CO CHODZI Z TYM WIBORem?

Co to jest WIBOR? WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) jest referencyjną wysokością oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym, co oznacza, iż jest to stawka bazowa, która wraz z marżą kredytową ustalaną indywidualnie przez banki stanowi składową głównego oprocentowania kredytu hipotecznego.…

MONITORING W ZAKŁADZIE PRACY

Po stronie pracodawców mogą rodzić się wątpliwości odnośnie do podstaw wprowadzenia na terenie zakładu pracy nadzoru w formie monitoringu i ciążących na pracodawcach obowiązkach z tym związanych. Odpowiedź na to pytanie daje w szczególności analiza art. 22 (2) Kodeksu pracy…

WZNOWIENIE EKSMISJI I LICYTACJI KOMORNICZYCH

Nie jest tajemnicą, że epidemia wirusa SARS-CoV-2 wywarła wpływ na wiele sfer życia Polaków, w tym na ich sytuację finansową. Wymuszony przez ustawodawcę zakaz eksmisji z lokali mieszkalnych i wstrzymanie licytacji sądowych, negatywnie wpłynęły na interesy wierzycieli. Chodzi zwłaszcza o…

Najem, czy użyczenie nieruchomości?

Od miesiąca obserwujemy w Polsce gwałtowny wzrost liczby uchodźców z Ukrainy. Wielu z nas oferuje im swoją pomoc. Jedną z jej form jest udzielenie wsparcia polegającego na udostępnieniu lokalu mieszkalnego lub jego części, by chociaż przez parę miesięcy zapewnić tym najbardziej potrzebującym dach na głową. Niektórych…