Menu Close

Aktualności

Umowa dożywocia zamiast umowy darowizny nieruchomości

„Źródło: canva.com” Nie chcesz płacić zachowku? Wybierz umowę dożywocia zamiast umowy darowizny nieruchomości. Coraz częściej w naszym starzejącym się społeczeństwie dzieci, bądź wnuki podejmują decyzje, że będą zajmować się do śmierci rodzicami dziadkami lub innymi krewnymi/powinowatymi, a czasem nawet także całkowicie…

Kryptowaluty

  Czy sprzedaż kryptowalut powoduje powstanie obowiązku podatkowego? Od wielu lat kryptowaluty zyskują coraz większą popularność, która w ostatnich latach znacznie wzrosła – szacuje się, że około 106 mln osób posiada kryptowaluty[i]. Wpływ na popularyzację tej formy inwestowania, czy przechowywania…

Zmiany w przepisach o upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka – co to jest? Kiedy ma miejsce? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które stały  się niewypłacalne. Niewypłacalność natomiast, to stan w którym danej osoby nie stać na spłatę jej bieżących zobowiązań finansowych. Stan niewypłacalności…

Postępowanie arbitrażowe

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria wygrała spór w całości w sprawie toczącej się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jesteśmy dumni z kolejnego sukcesu naszego zespołu. Z doświadczenia naszej Kancelarii widzimy, że postępowanie  przed sądami…

webinar pt. “Wyzwania prawa pracy w 2021 r.”

17 lutego 2021 r. prawnicy naszej kancelarii przeprowadzili webinar pt. “Wyzwania prawa pracy w 2021 r.”, który zgromadził liczbę ponad 300 słuchaczy. Dziękujemy ABSL Poland za zorganizowanie szkolenia i mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się w ramach kolejnego wspólnego projektu! Dziękujemy…

Zmiany w prawie konsumenckim

W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii oraz przyjętej w dniu 31 marca 2020 roku tzw. Tarczy antykryzysowej, wejście w życie zmian w zakresie prawa konsumenckiego zostało przesunięte do dnia 1 stycznia 2021 roku. Planowane zmiany nakładają na…

Zbliża się termin na wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w małych i średnich przedsiębiorstwach

Pracownicze Plany Kapitałowe to stosunkowo nowa forma długoterminowego oszczędzania w ramach systemu emerytalnego. Docelowo każda osoba zatrudniona w polskim przedsiębiorstwie ma zostać automatycznie objęta programem i, jeżeli z niego nie wystąpi, pracodawca będzie za nią systematycznie gromadził oszczędności w specjalnej instytucji…

Czy na prokurenta spółki można nałożyć mandat za nie udzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, niewypłacenie w terminie wynagrodzenia albo niewydanie pracownikowi w terminie świadectwa pracy?

W dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2 wielu przedsiębiorców zostało zmuszonych do zwolnienia części pracowników, jak również istnieje prawdopodobieństwo, iż część z nich nie wykonuje aktualnie należycie swoich obowiązków wynikających z kodeksu pracy dopuszczając się np. opóźnień w wypłacie wynagrodzenia. Cokolwiek nałożenie…